Mini-college: Li An Phoa over haar strijd voor drinkbare rivieren

Universitair docent Li An Phoa is oprichter van Drinkable Rivers, waarmee ze strijdt voor drinkbare rivieren. Dat leverde haar een 19e plek op in de Trouw Duurzame 100 van 2018. Nog niet eens zo heel lang geleden kon je uit de meeste rivieren drinken. Door vervuiling en verwoesting van de natuur, is nu niet één rivier in Europa meer drinkbaar. Met haar project Drinkable Rivers wil Phoa mensen ertoe zetten weer zorg te dragen voor onze rivieren. Hoe pakt ze dat precies aan? En hoe kunnen innovators aan drinkbare rivieren bijdragen? Dat legt Phoa in twee minuten uit in dit mini-college.

Bekijk hier het mini-college van Li An Phoa.