Keynote spreker Peter Hinssen: ‘Bedrijven moeten inzetten op radicale innovatie’

Technologie-ondernemer, adviseur en auteur Peter Hinssen is een gerenommeerd denker op het gebied van radicale innovatie, leiderschap en de impact van alles wat digitaal is op de maatschappij en het bedrijfsleven. Hij doceert aan verschillende universiteiten, zoals London Business School en MIT in Boston. Hinssen richtte het bedrijf nexxworks op om organisaties te helpen innoveren en floreren in wat hij de ‘Day After Tomorrow’ noemt. In zijn keynote speech op de Innovation Expo legt hij uit hoe dat in zijn werk gaat. ‘Echt succesvolle bedrijven durven in te zetten op radicale innovatie, die pas op lange termijn iets zal betekenen voor het bedrijf.’

Innovatie is wat Hinssen drijft. Het was de reden dat hij zijn bedrijf nexxworks oprichtte, dat bedrijven helpt om hun innovatie snel op gang te brengen. En de reden dat hij steeds opnieuw met beslissingsnemers naar Silicon Valley en China trekt op innovatietour, om écht te ervaren en begrijpen hoe innovatie werkt. Maar het is ook waarom hij vroeger een van de eerste internetbedrijven in België oprichtte. ‘Ik ben technoloog, maar ik ben veel meer geïntrigeerd door de impact van technologie op hoe we leven en kopen, en bedrijven organiseren en levend houden, dan door de technologie op zich.’

Exponentiële verandering

Innovatie is belangrijk voor iedereen, vindt Hinssen. ‘We leven in een wereld van exponentiële verandering: alles evolueert steeds sneller. Wie niet in staat is mee te veranderen – te innoveren – valt er tussenuit. Daarom moeten bedrijven, en ook overheden, zichzelf blijven heruitvinden. Maar ook individuen moeten dat doen: levenslang leren.’

Voor Hinssen is innovatie geen project of jaarlijks event. Het is zelfs niet één team of afdeling binnen een bedrijf. Het is iets dat in elk bedrijf gevoeld moet worden: in de cultuur, in het leiderschap, in de manier waarop mensen samenwerken. ‘Het vergt durf. Echt succesvolle bedrijven durven in te zetten op radicale innovatie, die pas op lange termijn iets zal betekenen voor het bedrijf. Dat is wat ik het ‘Day After Tomorrow’-denken noem.’

The Day After Tomorrow

Dit denken, waarover Hinssen in zijn nieuwe boek “The Day After Tomorrow” schrijft, is eigenlijk kinderlijk eenvoudig, legt hij uit. ‘De kern van het verhaal is dat je aandacht, budget, talent et cetera moet verdelen over drie emmers: vandaag, morgen en overmorgen. Veel mensen en bedrijven zeggen dat hun ideale verdeling 70% vandaag, 20% morgen en 10% overmorgen is. Als je je resources écht zo verdeelt, is er niets aan de hand. Maar de werkelijkheid is anders. Meestal is de verdeling per emmer 93%, 7%, 0%. Ondanks onze goede bedoelingen spenderen we al onze tijd aan mails die vandaag beantwoord moeten, en het budget van volgend jaar. We houden geen tijd over voor de ‘Day After Tomorrow’.’

Daarmee wil Hinssen niet zeggen dat ‘vandaag’ niet belangrijk is. ‘Vandaag is cruciaal. Daaruit haal je de huidige waarde van je activiteiten. En morgen is ook belangrijk, want dat moet je je toekomstige waarde opleveren. Maar dat piepkleine emmertje ideeën, concepten, voorstellingen of inspiratie voor de ‘Day After Tomorrow’ kan op lange termijn een enorme waarde opleveren voor jou, je bedrijf en je mensen. Als je de ‘Day After Tomorrow’ niet in het DNA van je bedrijf integreert, is de kans groot dat je overmorgen niet eens haalt.’

Radicale innovatie

Netwerken spelen hier een cruciale rol in, gelooft Hinssen. In een omgeving die steeds meer evolueert naar een netwerk, zullen bedrijven ook netwerken moeten worden om te overleven. ‘Om even snel te bewegen als de markt en de klant en om zichzelf te blijven heruitvinden, moeten bedrijven platte omgevingen worden, die heel erg snel, transparant en creatief kunnen voortbewegen. Ze moeten durven inzetten op radicale en lange termijn innovatie.’

Innovation Expo

Dat is ook de boodschap die Hinssen als keynote spreker op de Innovation Expo wil overbrengen: innovatie is geen keuze, maar een broodnodig overlevingsmechanisme. ‘Ik hoop dat ik op de Innovation Expo zoveel mogelijk belissingsnemers ervan kan overtuigen dat ze een ‘Day After Tomorrow’-mind-set moeten koesteren, en dat het netwerk en samenwerking daarin een cruciale rol spelen. En dat ze vooral hun ogen open moeten houden voor de evoluties in hun markt en de rest van de wereld, om zoveel mogelijk inspiratie op te doen.’

Op de Expo hoopt Hinssen verrassende nieuwe inzichten en technologieën te zien. Maar ook sprekers die tegen de schenen durven te schoppen en een ander discours durven aannemen dan de platgetreden paden. ‘De bezoekers en exposanten zou ik mee willen geven hun ogen op te houden, zoveel mogelijk te lezen en zoveel mogelijk met anderen te praten. Zo krijg je voldoende input om jezelf te blijven heruitvinden. En durf risico’s te nemen: experimenteer op kleine schaal, en durf het systeem te veranderen.’