De programmaraad stelt voor: Nijhuis Industries

Nijhuis Industries is gespecialiseerd in het ontwerpen van (afval)waterzuiveringen en het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater. Onder andere vet wordt uit het afvalwater van bijvoorbeeld de slachterij-industrie gehaald en omgezet in bio-energie. Dit is een mooi voorbeeld van een circulaire oplossing waarbij reststromen eerst tegen kosten moet worden afgezet en nu geld opbrengen doordat er bespaard kan worden op inkoop van brandstof. Er is de afgelopen jaren veel gebeurd in de circulaire economie voor bijvoorbeeld afvalwaterzuivering. Tegelijkertijd staan de overheid en de industrie nog aan het begin als het gaat om wereldwijde oplossingen waarmee grotere verandering teweeg wordt gebracht.

Wat is uw innovatie?

“Een belangrijk onderdeel van Nijhuis Industries is het circulaire ontwerpen en realiseren van afvalwaterzuivering op basis van onze duurzame ontwerpprincipes. Bij Nijhuis Industries ontwerpen, realiseren en beheren we resource recovery systemen die grondstoffen terugwinnen, zoals stikstof als kunstmest, fosfaat als grondstof, biogas voor energie, vetzuren als grondstof uit slib en schoon water voor hergebruik. Met deze gedachte in het achterhoofd zoomen we in op de Nijhuis AECO-FAT-oplossing, waarbij het vet uit afvalwater wordt omgezet in energie,’ vertelt Steven Nieuwboer, Marketing Officer bij Nijhuis.

Tijdens de productie van voedingsmiddelen maar ook tijdens het schoonmaken wordt er veel water gebruikt. De vervuiling die uiteindelijk in het water terechtkomt kan nog veel waarde bevatten. Er zitten namelijk veel potentiele grondstoffen en voedingsbronnen in het afvalwater wat voor veel mensen nog onbekend is. Een van de grondstoffen die in het afvalwater zit is vet, maar ook fosfaat, stikstof en een hoog gehalte aan organische stof zijn interessant voor energieopwekking. Per soort afvalwater kijk je wat er uitgehaald en benut kan worden.

Je kunt je voorstellen dat in de slachterij-industrie veel vet in het water terechtkomt dat nu als afvalstof wordt afgezet. Als dit vet zuiver is, kan het echter ook dienen als grondstof. In het verleden werd daar op een andere manier mee omgegaan, en meer als een restproduct gezien. Dit is een principe dat zicht erg focuste op de lineaire economie. Door middel van onze technologie kan het nu verder worden opgesplitst: in water, vaste stof en vet en is het een circulaire oplossing.

Het vet kan in de boiler worden gebruikt om warm water of stoom te produceren. Maar naast het gebruik voor productieprocessen en het verwarmen van gebouwen, kan het ook worden verkocht voor de productie van bijvoorbeeld cosmetica – al is dat iets wat per regio verschilt. Wellicht kan de buurman verderop het gebruiken, of is er een stad, boer of fabriek in de buurt die iets met de reststoffen kan. Afhankelijk van hoe je de grondstoffen uit het afvalwater terugwint en opwerkt, wordt het een hulpproduct of eindproduct.”

Waarom is dat uniek?

“Het unieke zit ‘m in twee dingen: technologie en de realisatie. De AECO-FAT-technologie is een combinatie van slimme technologieën en maakt deze toepassing uniek. Daarnaast is de business case doorslaggevend. Je zult je business case interessant genoeg moeten maken wil de klant hierin investeren.

We streven naar een terugverdientijd voor de klant van maximaal één tot twee jaar, afhankelijk van de hoeveelheid afvalwater en vet in het afvalwater. Bij sommige klanten gaat het om een integratie bij een bestaand waterzuiveringssysteem, bij andere klanten zal er een complete waterzuivering aangelegd moeten worden.”

Wat draagt u bij aan de global challenges van de Innovation Expo?

“Dan moeten we even terug naar 1 augustus dit jaar: dit was het moment dat Earth Over Shoot Day plaatsvond. Sinds 1 januari tot 1 augustus hebben we net zoveel aardse voedingsstoffen gebruikt als dat de wereld eigenlijk in één jaar kan opbrengen. Vorig jaar was dat punt op 2 augustus bereikt, we zijn dus al een dag extra verloren en deze dag zal de komende jaren steeds eerder plaatsvinden. We zullen er met z’n allen voor moeten zorgen dat dit stopt, de aarde raakt namelijk uitgeput.

Daarnaast helpen de opgestelde ‘Sustainable Development Goals’ van de V.N. om de wereld duurzamer te maken. Wij dragen als Nijhuis Industries een klein deel bij aan het creëren van een circulaire economie maar wel een belangrijke. Ook al is het op een nichemarkt, AECO-FAT is een belangrijke oplossing om energie en grondstoffen uit water te halen. We hebben maar één aarde, dus we moeten slimmer omgaan met onze grondstoffen.”

In welke fase bent u met uw innovatie?

“We hebben de eerste orders binnen. In Ierland is het idee zes jaar geleden ontstaan, en daar draait onze eerste installatie al jaren probleemloos. In Kroatië zijn we nu een tweede installatie aan het bouwen en ook in Nederland komt er een AECO-FAT-installatie bij een kippenslachterij.

Het stimuleren via de overheid is een van de belangrijkste factoren om klanten zover te krijgen om in dit soort oplossingen te investeren. Het voelt voor bedrijven vaak nog als kostenpost. Echter, als onderdeel van het duurzamer maken van het bedrijf én een business te creëren die haar winstgevendheid baseert op duurzaamheid, zetten klanten een belangrijke stap richting de toekomst.”

Wat hebt u nodig om uw innovatie te versnellen?

“We zijn altijd op zoek naar nieuwe internationale markten en doelgroepen. Maar zoals gezegd speelt de overheid daar ook een belangrijke rol in, zowel in Nederland als in de rest van de wereld.

Tot de jaren ‘70 was het vanuit de wetgeving niet nodig om water te zuiveren in de industrie. Echter, riolen en rivieren vervuilden steeds meer omdat de industrie hun afvalwater daarop loosde. De overheid speelt sinds begin jaren ‘70 een grote rol dankzij het invoeren van wetten om de industrie te verplichten hun vervuilde water te zuiveren zodat het geloosd kan worden op het riool of de river. Er worden lozingseisen gesteld waaraan men moet voldoen, anders kan de productie worden stilgelegd. Ik kan me zo voorstellen dat de volgende stap is dat de overheid dit principe kopieert om de CO2-footprint van bedrijven te verlagen. Bijvoorbeeld door het invoeren van een CO2-taks. Je kunt dan bijvoorbeeld op CO2 besparen door minder of zelfs geen energie in te kopen maar terug te winnen uit afvalwater.

Naast dat wij binnen verschillende industrieën graag de samenwerking aangaan met ‘launching customers’ kan de overheid deze rol ook op zich nemen. Wij zoeken dan ook naar organisaties in verschillende industrieën waar we innovaties kunnen testen om deze daarna verder te vermarkten richting bijvoorbeeld de voeding en drank, melk, communale, olie en gas, vleesverwerking en agrimarkt.

En voor Nijhuis Industries helpt het natuurlijk om meer installaties te realiseren. Referenties en mond-tot-mondreclame zijn nog steeds de sterkste vorm van communicatie.”