75 miljoen extra voor innovatie in 2018

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakt in 2018 75 miljoen euro extra vrij voor innovatie. De extra investering is bedoeld om de toepassing van kennis door innovatieve bedrijven te bevorderen en moet leiden tot toegevoegde waarde voor de economie.

Er is 18 miljoen uitgetrokken om innovatiekracht van het MKB te stimuleren, 15 miljoen om de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid te bevorderen en 42 miljoen voor mogelijkheden voor toegepast onderzoek.

Investeren in innovatie

Staatssecretaris Keijzer legt uit waarom deze investering belangrijk is: “MKB-ondernemers hebben een doorslaggevende rol als gaat om innovatie. We moeten hen blijven stimuleren om kennis vanuit publiek onderzoek te benutten. Samenwerkende ondernemers en kennisinstellingen krijgen daarom extra ondersteuning van het kabinet om daarmee onze sterke internationale positie als kenniseconomie verder uit te bouwen. Het beschikbaar stellen van een verhoogd budget voor onderzoek en ontwikkeling zorgt uiteindelijk bij onze ondernemers voor meer inkomsten en banen”.

Naast het extra geld dat vrijkomt voor innovatie, gaat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de vernieuwing van het Topsectorenbeleid uitwerken. Hierbij zal meer gefocust worden op de economische kansen die maatschappelijke thema’s zoals energietransitie en digitalisering bieden.

MKB

De investering in de innovatiekracht van het MKB is vooral terug te zien in het budget van de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) dat wordt verhoogd naar veertig miljoen euro, en het Innovatiekrediet voor ondernemers dat dit jaar zeventig miljoen euro bedraagt. Van de MIT maken jaarlijks duizenden ondernemers gebruik en afgelopen jaar is aan honderden bedrijven een Innovatiekrediet verstrekt.

Bedrijfsleven

Het bedrijfsleven is een belangrijke aandrijver van publiek onderzoek. Het kabinet wil daarom succesvolle publiek-private samenwerkingen verder uitbouwen. In 2018 wordt daarom zowel het totale budget als de specifieke PPS-toeslag verhoogd. De PPS-toeslag wordt verhoogd van 25% naar 30%, wat inhoudt dat van iedere euro die een bedrijf investeert in publiek onderzoek, het ministerie van Economische Zaken ook €0,30 bijdraagt.

Toegepast onderzoek

Voor onderzoeksinstituten Deltares, Marin, NLR, TNO/ECN en Wageningen Research is in 2018 42 miljoen euro meer beschikbaar. Dit kunnen ze gebruiken voor hun onderzoek naar technologische oplossingen op het gebied van voeding, energie, veiligheid, water en hightech.

De verdeling van de extra investering in toegepast onderzoek wordt onder andere gebaseerd op de mate waarin instellingen bijdragen aan innovatief ondernemerschap. Het kabinet investeert extra in kennisgebieden waarin Nederland economisch voorop wil lopen.

Bron: Rijksoverheid