De programmaraad stelt voor: Dynniq

In onze rubriek ‘De programmaraad stelt voor’ spreken we dit keer met Cees de Wijs van het innovatieve technologiebedrijf Dynniq. Met hun slimme verkeersoplossingen en antwoorden op mobiliteitsvragen wil Dynniq de veiligheid op de weg vergroten en de impact van verkeer op het milieu verkleinen.

Wat is uw innovatie?

We ontwikkelen software om overheden, maar ook gemeenten en provincies, wegbeheerders en netwerkbeheerders te helpen met het beheersen van mobiliteitsstromen. We leveren oplossingen voor verkeersmanagement binnen steden, voor snelwegen tussen steden, maar verzinnen bijvoorbeeld ook allerlei parkeeroplossingen. Ons streven is om voertuigen – auto’s, maar ook fietsen, bussen en trams – slimmer te laten communiceren met de infrastructuur. Daardoor weten we beter waar voertuigen zich bevinden en kunnen we ze ook beter sturen en informeren.

Dankzij onze prio-services krijgen bepaalde voertuigen bijvoorbeeld prioriteit. In de stad kunnen we er zo voor zorgen dat trucks die aan grote supermarkten leveren voorrang krijgen bij bepaalde kruispunten. Dan hoeven ze veel minder te stoppen, dat gaat filevorming tegen en zo leveren ze ook minder uitstoot.

Waarom is dit uniek?

Niets in de wereld is uniek, denk ik. Er wordt vaak op verschillende plaatsen aan gelijksoortige dingen gewerkt. Maar wat wij doen is wel toonaangevend. In Nederland lopen we in vergelijking met de rest van de wereld voorop in het experimenteren met smart mobility. Nederland is echt een gidsland. Dynniq doet dat bijvoorbeeld ook in samenwerking met chipfabrikant NXP: zij leveren de chips die wij nodig hebben voor de veilige communicatie tussen voertuigen en infrastructuur. Die technologie is ontzettend belangrijk, daarom zijn zulke samenwerkingen waardevol.

Wat draagt uw innovatie bij aan de global challenges van de Innovation Expo?

We dragen drie dingen bij. Allereerst raken onze oplossingen aan duurzaamheidskwesties. De prioriteitsdiensten die ik eerder noemde helpen ons om uitstoot te reduceren en zo de luchtkwaliteit te verbeteren. Ten tweede dragen we met onze verkeersregelinstallaties nadrukkelijk bij aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Onze installaties zijn erop gericht het verkeer zo veilig mogelijk te maken. Tot slot dragen we bij aan een beter gebruik van de bestaande infrastructuur. We willen de doorstroming in de stad en op de snelweg verbeteren, waardoor je de bestaande infrastructuur beter benut.

In welke fase bent u met uw innovatie?

De softwarediensten die we aanbieden zijn klaar. Maar om onze innovaties grootschalig uit te rollen is meer nodig dan alleen die software. Zo moeten er systemen langs de weg zijn – matrixborden, verkeerslichten, routeinformatieborden – die onze software ondersteunen. En de auto’s moeten op dezelfde manier kunnen communiceren. Het is dus zaak dat onze diensten zo snel mogelijk volledig ondersteund worden. Daarom is het belangrijk dat verschillende partijen intensief met elkaar samenwerken. We zijn nu al wel druk aan het experimenteren in een aantal steden in Nederland en buitenland, en de verwachting is dat autofabrikanten onze software vanaf 2019 standaard zullen ondersteunen.

Wat hebt u nodig om uw innovatie te versnellen?

De wereld van smart mobility is zo complex dat geen enkele partij kan claimen dat ze vraagstukken zelf kunnen oplossen. De diensten die wij leveren demonstreren we op Intertraffic, een toonaangevende beurs voor verkeerstechnologie. Later dit jaar staan we op het Intelligent Transport Systems wereldcongres in Kopenhagen. En we zijn supertrots dat we hoofdsponsor zijn van, en onze innovaties kunnen laten zien op, het ITS Europe congres in Eindhoven volgend jaar. Het is geweldig dat we als Nederlandse onderneming zoiets samen met andere Nederlandse ondernemingen in eigen land kunnen doen. Die events leiden altijd weer tot interactie. Die samenwerking en bereidheid om in een open innovatievorm verder te komen maken dat we zijn waar we nu zijn.