Innovatie Spreekt: René ten Bos

In deze rubriek komen mensen aan het woord die een hart hebben voor innovatie. In korte portretvideo’s laten zij ons meekijken met hun wereldbeeld. Ondertussen vertellen ze over het belang van en hun passie voor innoveren. De video’s zijn er voor inspiratie, associatie en ter lering en vermaak. Troost, zo u wilt.

René ten Bos is Denker des Vaderlands. Hij schreef onder andere boeken over bureaucratie en de invloed van de mens op de aarde. Binnenkort verschijnt ‘Het volk in de grot’, over de kloof tussen wetenschap en maatschappij. In deze video spreken we hem over de invloed van deze kloof op innovatie.  “Het volk is altijd een beetje conservatief, omdat er geen enkele innovatie tot stand komt zonder dat er regels gebroken worden. Innovatie is disruptief, daarom zijn veel mensen bang voor vernieuwers.” 

De onderste afbeelding verwijst door naar Youtube.