Het Belang van de Innovation Expo volgens Dave Blank

In onze rubriek ‘Het belang van de Innovation Expo 2018’ stellen we in deze nieuwsbrief Programmaraadslid Dave Blank voor. Blank is Chief Scientific Ambassador en Universiteitshoogleraar aan Universiteit Twente. Hij won verscheidene prijzen voor zijn wetenschappelijke onderzoek en kreeg in 2010 de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Blank schreef meer dan 300 wetenschappelijke artikelen en enthousiasmeerde daarnaast als hoofdredacteur van natuurkunde.nl scholieren voor bètavakken. Als medeoprichter en vicevoorzitter van de stichting QUA ART QUA SCIENCE en voorzitter van Enschedese kunstmanifestatie Kunst in het Volkspark wil Blank een brug slaan tussen wetenschap en kunst. In deze nieuwsbrief vertelt hij over een andere brug waarvan hij het belangrijk vindt dat die geslagen wordt: die tussen wetenschap en business.

Waarom vindt u de IE2018 belangrijk?

‘Op de Innovation Expo 2018 kan Nederland zich presenteren op het gebied van innovaties. Er gebeurt heel veel in Nederland, maar dat houdt niet op bij onze landsgrenzen. De IE2018 is daarom met name belangrijk om Nederlandse bedrijven die zich bezighouden met innovatie te presenteren, aan het netwerk binnen Nederland, maar ook vooral in Europa en daarbuiten. In de voorgaande edities is dit zeer succesvol gebleken, en daarom is het van groot belang dat zoveel mogelijk bedrijven meedoen en er zoveel mogelijk mensen komen kijken.

Op de Innovation Expo zie je het resultaat van de innovatiekracht, maar voor ook de spin-offs van die innovaties. De vele bedrijven die komen zijn ofwel bestaande bedrijven die gebruikmaken van de kennis van de wetenschap, maar ook spin-offbedrijven die wetenschappelijke kennis omzetten in business. Hier willen we een platform voor zijn.’

Wat hoopt u dat de concrete resultaten zijn van de IE2018?

‘In de week van 12 februari vertrek ik met twintig spin-offbedrijven naar Nano Tech 2018, een internationale beurs op het gebied van nanotechnologie in Tokyo. Met hulp van de Nederlandse ambassade gaan we langs bij kennisinstellingen, mogelijke investeerders en de overheid. Deze combinatie van wetenschap en bedrijven is uniek, ook in Tokyo. Ik hoop dat we die sfeer ook mee kunnen nemen naar de IE2018.

Wat je merkt is dat, wanneer een delegatie van bedrijven is geselecteerd om hun innovaties te tonen, bedrijven onderling van elkaar leren. Tijdens en in de aanloop naar de IE heb je steeds contact met elkaar, waardoor een community ontstaat. Naderhand ben je op de hoogte van elkaars problemen en successen, wat bij kan dragen aan belangrijke coalities. Dat is de interne toegevoegde waarde. Daarnaast ziet de internationale en nationale bezoeker wat er aan de hand is op het gebied van innovaties in Nederland. We willen hét land zijn op gebied van kennisinnovatie. Dit is de mogelijkheid om dat te laten zien.’

Waarom moeten mensen volgens u naar de IE2018 komen?

‘Het is een uitnodiging voor alle spin-offbedrijven, wetenschappelijke instellingen en klein-, midden- en grootbedrijven om zich te presenteren op een expo. De sfeer die we neer willen zetten, waar het bijeenbrengen van wetenschap, bedrijven en overheid een meerwaarde creëert, is wat aanzet tot nieuwe business. Bij de Innovation Expo gebeurt dat.’   

Kunt u een voorbeeld geven van een mooie Dutch solution?

‘Ik ben zelf hoogleraar High Tech Systemen & Materialen en ben aangesloten bij het topteam met hetzelfde onderwerp, met een expertise in nanotechnologie als een van de sleutelgebieden. Hier wordt de wetenschappelijke kant van nanotechnologie benadrukt en in contact gebracht met spin-offbedrijven die hier hun business van maken. Het is erg belangrijk om wetenschap om te zetten in innovaties.

Dat is waar wij verschillen met het buitenland. In Nederland zijn we er enorm goed in startende bedrijven te helpen dit op te zetten, bijvoorbeeld in de vorm van cursussen en informatie. Wij kunnen mensen zo begeleiden en trainen, dat er vanuit deze innovaties in de wetenschap bedrijven ontstaan die wetenschappelijke kennis op een praktische wijze in kunnen zetten om de maatschappelijke uitdagingen van dit moment aan te gaan. Dat is uniek en essentieel voor de toekomst.

Voor deze combinatie van wetenschappelijk hoogstaande activiteiten met oog voor innovatie, en de valorisatie daarvan – eigenlijk de commercialisering van de resultaten – is een infrastructuur nodig. Dát is voor mij een Dutch Solution.’

Welke innovatie is hiervan een mooi voorbeeld?

‘Je kunt er een bedrijf uitpikken, maar ik vind vooral de aanpak die ik zojuist noemde de Dutch Solution. Om binnen bepaalde sleutelgebieden te laten zien welke kansen er liggen, door bedrijven bij elkaar te brengen en te laten presenteren voor een groot publiek, ondersteund door overheid en wetenschap – juist dat.'

Als ik dan toch een bedrijf moet aanwijzen dan is dat bijvoorbeeld Surfix. Zij zijn begonnen als spin-off van de Wageningen Universiteit en maken nu naam door hun micro- en nanotechnologie als duurzame oplossingen toe te passen op de grote maatschappelijke uitdagingen in bijvoorbeeld zorg, voedsel en energie.