In 2050 is Nederland circulair

De ambitie van het huidige kabinet is een circulair Nederland in 2050. Om daar naartoe te werken zijn er maandag 15 januari 2018, aan het begin van de Week van de Circulaire Economie, vijf transitieagenda’s gepresenteerd aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op de Innovation Expo 2018 zullen de partijen de resultaten van de inspanningen op deze transitieagenda’s presenteren.

Begin 2017 werd het Grondstoffenakkoord door 180 partijen getekend, een half jaar later – in juli – was dat aantal gestegen tot 325 partijen. De vijf transitieagenda’s zijn het resultaat van het akkoord. Voor de volgende sectoren zijn vijf transitieteams samengesteld: biomassa en voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen. Ieder team werkt volgens een actieagenda, kennisagenda, sociale agenda en investeringsagenda. Lees hier meer over op de website van Circulaire Economie Nederland.

Inhoud agenda’s

In de agenda’s zijn concreet haalbare en ambitieuze afspraken gemaakt over ontwikkelrichtingen voor 2021, 2025 en 2030. Voor iedere transitieagenda zijn daarbij een aantal innovatieve projecten geselecteerd, de focus voor nieuwe kennis- en onderzoeksvragen, de effecten van de transitie op de arbeidsmarkt en een investeringsagenda die moet zorgen voor sluitende business cases.

Samenwerking is nodig

Met een volledig circulaire economie kunnen volgens TNO 55.000 banen worden gecreëerd. Om dit mogelijk te maken is samenwerking van het bedrijfsleven, werknemers, overheden en consumenten nodig. Ook de Innovation Expo van 2018 draagt bij aan het verbinden van deze partijen. De overhandiging van de vijf transitieagenda’s betekent ‘het einde van het begin’. De circulaire inkoop door de overheid bijvoorbeeld moet in 2022 al 1 megaton CO2-besparing opleveren.