Het belang van de Innovation Expo 2018 volgens Ruud Koornstra

In onze rubriek ‘Het belang van de Innovation Expo 2018’ stellen we in deze nieuwsbrief Programmaraadslid Ruud Koornstra voor. Ruud Koornstra is een serial entrepreneur, maar dan wel een groene. Tot vorig jaar was hij bestuurder bij Tendris. Dat is de holding die  een aantal succesvolle duurzame innovaties als de LEDlamp en groene stroom bij Oxxio in gang zette. Koornstra zet zich nu in voor verschillende duurzame initiatieven als de Groene Zaak, de stichting Smart Climate Opportunities en is de eerste energiecommissaris in Nederland. Daarbij is hij lid van de Programmaraad Innovation Expo 2018. In deze nieuwsbrief vertelt hij over de kansen van innovatie voor de ontwikkelingsperspectieven voor Nederland.

Ruud Koornstra

Waarom vindt u de IE2018 belangrijk?

‘Ik ben enorm trots op Nederland. We hebben als het om innovatie gaat de beste vierkante kilometers ter wereld. Er is geen land ter wereld dat op een klein oppervlakte zoveel universiteiten, kennisinstituten en bedrijven heeft. Daarbij hebben we ook de innovatiekracht en financiële middelen om innovatie te ontwikkelen. Daarbovenop zijn we enorm ondernemend. Nederlanders zie je overal ter wereld. In ons eigen land verbinden we deze kennis, innovatie en financiële middelen niet altijd met elkaar. Daar zie ik het belang van de Innovatie Expo.

Vorig jaar hield minister-president Rutte een speech bij de VN. Daarin zei hij: “De wereld kan op ons (Nederland) rekenen op gebied van veiligheid en duurzaamheid”.  Grote woorden, maar ik denk dat hij gelijk heeft. Nog vóór het verdrag van Parijs heeft de VN de wereld 17 doelen gesteld. Deze Sustainable Development Goals moeten voor 2030 behaald zijn. Dat is binnen 12 jaar. Daarin kan Nederland veel betekenen. Sterker nog: het is bijna onze verantwoordelijkheid om dat te doen. Vroeger had innovatie voornamelijk te maken met economische ontwikkeling. Nu hebben we het behoud van onze aarde als extra doel. Doen we dat niet, dan gaan we ten onder.

Welke concrete zaken moeten IE2018 volgens u opleveren?

Ook deze Innovation Expo van 2018 laat werelddoorbraken zien. Nederland kan een grote bijdrage leveren aan het behalen van de Sustainable Development Goals. Dat geeft ook enorme kansen voor economische ontwikkeling. Want we hebben als land de innovaties, het ondernemerschap en geld. We staan voor de uitdaging deze innovaties om te zetten in business en zo sneller tot oplossingen te komen van de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst.

In Nederland weten we deze vertaalslag niet altijd te maken. De groei zit daarom in het omzetten van goed ideeën naar businesscases. Jan Terlouw vertelde in dit kader onlangs nog een inspirerende anekdote. Toen de USA aan de Tweede Wereldoorlog ging meedoen, bouwden ze binnen 3 maanden fabrieken die broodroosters maakte om tot fabrieken die raketten fabriceerden. In tijden van mobilisatie kan dat. Dit is zo’n tijd. Met de maatschappelijke uitdagingen van dit moment is het nodig dat we dezelfde soort urgentie laten zien. Dat we een samen-de-schouders-eronder gevoel creëren en dit met elkaar gaan regelen.

Een ander voorbeeld: we kunnen ons niet voorstellen hoe we van ons gas afkomen. Maar vergeet niet dat het ons 10 jaar geduurd heeft om het gebruik van gas in te voeren. De gasbubbel werd in 1959 ontdekt, maar het heeft ons nog tot 1969 gekost om collectief een gasaansluiting te hebben. We hebben nu nog 12 jaar om de energiedoelstellingen te behalen. Dat moet lukken. Daarvoor moeten we ambitie tonen. Gezamenlijke ambitie.’

Waarom moeten mensen volgens u naar de IE2018 komen?

‘Op de Innovatie Expo van 2016 interviewde minister-president Rutte op een klein podium professor Backx van de TU Eindhoven over Nederlandse innovaties op fotonicagebied. We kunnen ons niet voorstellen hoeveel energie data communicatie eigenlijk vraagt. Een zoektocht via google vraagt net zo veel energie als het maken van één kopje thee. Met de fotonicachip heeft Nederland het antwoord voor deze groeiende energiebehoefte. Nederland loopt inmiddels op het gebied van deze fotonicachip ongeveer drie jaar voorop in de wereld. Twee expo’s daarvoor reed toenmalige minister Verhagen van Infrastructuur en Milieu in een Prius een rondje op de A10 zonder handen. Dat was dus 6 jaar geleden! Daar waren wij als Nederland de eerste mee. In tijden van mobilisatie is iedereen belangrijk. De IE2018 is een ijkpunt waarop we vernuft, overheid, bedrijven, politiek en media samenbrengen. Het epicentrum van innovatie in de wereld.’

Welke innovatie is hiervan een mooi voorbeeld?

Een half jaar geleden ben ik namens de Groene Zaak en de Stichting Smart Climate Oppurtunities betrokken geweest bij een brainstorm met de zware industrie in Nederland over verduurzaming. Dat waren onder andere kunstmestbedrijven, staal en chemisch industrie. Tijdens deze sessie concludeerden we dat we voor versnelling toegang nodig hebben tot  betaalbare, toegankelijke en duurzaam opgewekte waterstof.

Daarop zijn we op zoek gegaan bij vernieuwend Nederland en vonden we H2Fuel. Zij hebben een  innovatie die het mogelijk maakt om waterstof in poedervorm op te slaan en weer snel van het poeder los te maken. Dit maakt het opslaan van elektriciteit makkelijker. Normaal blijft bij de opslag van elektriciteit in waterstof in het hele proces maar 20 procent van de energie over. Nederland was met mierenzuur al voorloper op dit gebied, waardoor 40 procent energie overbleef. Met deze nieuwe technologie is dat zo’n 80 procent! Door deze grote doorbraak wordt duurzame energie beschikbaar voor een grotere groep en helemaal bij de grote industrie en transportsector.

Een ander goed voorbeeld is de scale-up Ecochain. Zij hebben een artifical intelligence-methode ontwikkeld om eenvoudig een Life Cycle Analysis te maken. Daarmee kun je vrij eenvoudig analyseren welke impact de productie van bijvoorbeeld een föhn heeft op het milieu. De kosten van zo’n analyse zijn normaal gesproken tussen de 20 en 40.000 euro. Door het toepassen van deze nieuwe technologie kan dat nu nagenoeg gratis en gemakkelijk. Hierdoor is een Life Cycle Analysis beschikbaar op grote schaal en kan een duurzamere wereld dichterbij komen. EcoChain is in mijn ogen de Google voor het volgende decennium.’

Lees hier het interview met de oprichters van de innovatie H2Fuel.