De programmaraad stelt voor: H2Fuel

In onze rubriek ‘De programmaraad stelt voor’ spreken we deze nieuwsbrief met Rob de Kraa en Frank Dobbelaar over de innovatie H2Fuel, waarmee ze fossiele brandstoffen overbodig hopen te maken.

Vrijdag 19 januari presenteerde H2Fuel, in aanwezigheid van onder andere Prins Constantijn, econoom Willem Vermeend en talrijke kopstukken uit het bedrijfsleven bij het ministerie van Economische Zaken een nieuwe doorbraaktechnologie op het gebied van waterstof. In het belang van mondiale klimaatdoelen en onze economische vooruitgang dachten verschillende kopstukken mee over waterstof als oplossing in de transitie naar een duurzame economie. Het enthousiasme van financiële en strategische investeerders over de toepassingsmogelijkheden van H2Fuel is groot.

Wat is uw innovatie?

H2Fuel is een techniek om waterstof onder normale atmosferische omstandigheden op te slaan. Tot nu toe was het gevaarlijk en duur om waterstof op te slaan, aangezien er of hele lage temperatuur of hele hoge druk nodig was. Wij gebruiken daarentegen een zout (Natriumboorhydride) dat we vermengen met Ultra Puur Water, wat veel gebruikt wordt in de chipindustrie, waardoor de waterstof vrijkomt. Als we hier dan nog een activator aan toevoegen komen er waterstofatomen vrij. Het waterstofgas kan nu rechtstreeks worden gebruikt, ofwel door te leiden naar een brandstofcel met als opbrengst elektriciteit en water, ofwel naar een katalysator met als opbrengst warmte. Een combinatie van de laatste beiden is natuurlijk ook mogelijk.

Wat draagt uw innovatie bij aan de global challenges?

Door deze nieuwe technologie kan waterstof vanuit verschillende stadia in milliseconden worden vrijgegeven met een rendement van 98%. Dit is nog nooit eerder behaald. Waterstof is zo te gebruiken in elke vorm van de economie. Het is veilig, niet ontplofbaar en volledig duurzaam. Het is daarnaast geschikt voor langdurige opslag en vervoer. Zo kan het bijvoorbeeld in automotive industrie worden gebruikt, maar ook in de scheepvaart, luchtvaart, ruimtevaart en de chemische warmte industrie. Het gebruik van waterstof is een milieuvriendelijk alternatief voor diesel, gas of benzine. Het is in principe overal te gebruiken, op elke mogelijke schaalgrote. Er komt, mits de energie die nodig is bij het opwekken duurzaam is, geen CO-2 vrij. En met wat er overblijft kunnen we Natriumboorhydride door een recycling proces weer binden aan waterstof.

In welke fase bent u met uw innovaties?

Op dit moment hebben we een proof of concept die is gevalideerd door TNO en professor Backx van de TU Eindhoven. We kijken nu in samenwerking met een aantal universiteiten hoe we dit kunnen optimaliseren. Ook zijn er al geïnteresseerde bedrijven. Daarbij heeft de presentatie afgelopen week bij op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ook een mooie aanzet toe gegeven. Einde van dit jaar willen we al beginnen met commercialiseren.

Wat hebt u nodig om uw innovatie te versnellen?

De kosten vallen ontzettend mee, het is te gebruiken binnen de bestaande infrastructuur en het is veiliger dan bijvoorbeeld diesel. Het is natuurlijk wel zo dat er nog veel moet gebeuren voordat het op grote schaal gebruikt kan worden. De overheid moet nog regels maken; zoals hoeveel accijns ze willen heffen en in welke gevaarlijkheidscategorie het geplaatst wordt. Daarnaast zullen motoren moeten worden vervangen, energiecentrales worden omgebouwd en de er zal bij de bouw van huizen en kantoren met de technologie rekening gehouden moeten worden. Kortom, er zijn zeker aanvangsinvesteringen nodig. Waar zij de komende tijd vele gesprekken over zullen voeren.