Innovatie Spreekt: Jacqueline Cramer

Jacqueline Cramer is voormalig minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en nu regisseur Circulaire Economie van de Metropoolregio Amsterdam. Haar hele loopbaan draait om het helpen oplossen van milieuvraagstukken en de gigantische gevolgen van milieuproblemen. Cramer: ‘In mijn hart denk ik: zijn we wel op tijd om het tij te keren? Veertig jaar geleden waren we een roepende in de woestijn. In ieder geval is geland dat wij als mensheid voor een gigantische opgave staan.’ Cramer legt uit wat er nodig is, bekijk de video. 

'Deze afbeelding verwijst door naar Youtube.'