Louise Fresco over Innovation Expo 2018

Prof. dr. ir. Louise O. Fresco, landbouw- en voedseldeskundige, is de voorzitter van de Programmaraad van de Innovation Expo 2018. In gesprek met haar gaan we op zoek naar een antwoord op de vraag: Wat is het belang van innovatie?

Louise Fresco

Beeld: Adrie Mouthaan

U bent niet alleen de voorzitter van de Programmaraad van de Innovation Expo 2018, maar werkt als wetenschapper, bestuurder en schrijver aan innovatie. Wat is het belang van innovatie?

‘Op deze aarde waar natuurlijke hulpbronnen steeds schaarser worden, bestaat één hulpbron die blijft groeien en waarvan het gebruik alleen maar meer oplevert. Ik heb het over kennis, de hulpbron die zich op magische wijze kan vermenigvuldigen.’ Deze zin komt van één van mijn columns in de NRC uit 2008, maar is nog steeds actueel. Regelmatig wordt politiek de trom geroerd over het belang van kennis, wetenschap en onderwijs, zeker in verkiezingstijd, maar bij het begrotingsdebat rest soms weinig van die beloften. Het huidig regeerakkoord geeft positieve signalen, met voor het eerst sinds lange tijd extra investeringen in innovatie. Die zijn ook echt nodig om de enorme uitdagingen, de transities op gebied van landbouw, energie en klimaat, voor elkaar te krijgen.

Innovaties zijn niet alleen voor de landbouwtransities, energietransitie of klimaatverandering van belang. Er zijn in Nederland talrijke voorbeelden van nieuwe technieken en slimme toepassingen: van groene fietsbanden van Europees rubber tot fietspaden met groen asfalt op basis van lignine. Van dier- en milieuvriendelijke stallen tot vegetarische biefstuk. Ze zijn inmiddels de krukas van onze economie.

Hoe draagt de Innovation Expo 2018 hieraan bij?

Innovatie is een product van intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheden. Het stimuleren van deze interactie is prioriteit voor de komende jaren. Zeker ook internationaal omdat ook de uitdagingen zich weinig van landsgrenzen aantrekken. In dat licht past een Innovation Expo waarbij partners zich rondom allerlei innovaties kunnen verzamelen om tot wasdom te komen perfect.

Welke innovatie vindt u, als landbouw- en voedseldeskundige, een mooi voorbeeld?

Voor innovatie wordt vaak gekeken naar Stanford en Berkeley, twee topuniversiteiten in Silicon Valley. Daar heeft het Internet of Things heeft bijna mystieke proporties aangenomen. Het Internet of Agri and Food is een vertaling naar de wereld van voedsel. Een samenwerking van 73 partners om het symbiotisch ecosysteem van boeren, de voedingsindustrie, technologiebedrijven en onderzoeksinstituten te bevorderen. Met steun van de Europese Commissie wordt het pad geëffend voor data-gestuurd boeren. Door gebruik te maken van autonome processen, virtuele voedselketens en individueel op maat voedingsadvies voor consumenten.

Een bijpassende spin-off is Livestock Robotics. Eén van de eerste producten die dit jonge bedrijf heeft ontwikkeld is een eierraaprobot. Een autonoom rijdend apparaat dat tussen vrijlopende kippen handig en snel de eieren weet te rapen. Milieuvriendelijk, diervriendelijk, arbeidsvriendelijk. Het lijkt wellicht geen baanbrekende toepassing maar dat werd bij de eerste melkrobot ook gedacht. Als je nu kijkt heeft die melkrobot de gezondheid van het dier, de samenstelling van de melk en tal van andere zaken geregeld.

Een ander een mooi voorbeeld is Protix, dat bezig is met insectenteelt als onderdeel van de voedselketen. Lees hier het artikel op onze website over Protix