Innovatie spreekt: Lot van Hooijdonk

Lot van Hooijdonk is wethouder in de gemeente Utrecht, ze heeft onder andere verkeer en mobiliteit, duurzaamheid en milieu in haar portefeuille. 'Voor energietransitie hebben we innovatie nodig, op de techniek, maar ook hoe is het te financieren, hoe doen we het met het gedrag en de psychologie. Het móet van innovatie komen.'

Lot van Hooijdonk

In deze rubriek komen mensen aan het woord die een hart hebben voor innovatie. In korte portretvideo’s laten zij ons meekijken met hun wereldbeeld. Ondertussen vertellen ze over het belang van en hun passie voor innoveren. De video’s zijn er voor inspiratie, associatie en ter lering en vermaak. Troost, zo u wilt.

Lot van Hooijdonk is wethouder in de gemeente Utrecht, ze heeft onder andere verkeer en mobiliteit, duurzaamheid en milieu in haar portefeuille. 'Voor energietransitie hebben we innovatie nodig, op de techniek, maar ook: hoe is het te financieren, hoe doen we het met het gedrag en de psychologie. Het móet van innovatie komen.'