Rapport: Precisielandbouw blijft achter bij verwachtingen

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft de Wageningen University & Research (WUR) een inventarisatie gemaakt van de ontwikkeling van de precisielandbouw. Precisielandbouw is een vorm van landbouw waarbij planten en dieren heel nauwkeurig die behandeling krijgen die ze nodig hebben. Agrariërs gebruiken hierbij nieuwe technologie om duurzamer en efficiënter te werken. De ontwikkeling van deze vorm van landbouw heeft de WUR beschreven in een rapport: ‘Doorontwikkeling van de precisielandbouw in Nederland’.

In het rapport staat onder meer dat de doorgroei en toepassing van precisielandbouw, met name in de akkerbouw, tot nu toe achterblijft bij de algemene verwachtingen. Precisielandbouw kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere verduurzaming en het efficiënter produceren in de land- en tuinbouw. De kennis en technologie die hiervoor nodig zijn, bieden belangrijke kansen voor de export.

Complexe technologie

In het rapport worden enkele belemmeringen genoemd die ervoor zorgen dat de methode nog niet naar behoren werkt. Zo stellen de onderzoekers bijvoorbeeld dat de technologie complex is en bij sommige boeren de kennis ontbreekt. Ook is er regelmatig een groot verschil in kosten en baten. De boeren moeten zelf veel investeringen doen, terwijl de baten vallen bij ketenpartners en adviseurs.

Aanbevelingen

Een aantal experts uit het bedrijfsleven, wetenschap en overheid geven op basis van de bevindingen uit het onderzoek aanbevelingen die gericht zijn op het stimuleren van de inzet van precisielandbouw. Zo bevelen zij aan living labs/experimenteerruimtes op te zetten, om te laten zien dat de beloftes van precisielandbouw op meerdere thema’s inderdaad uitkomen. Daarnaast vinden ze dat er meer samenhang moet komen tussen bestaande initiatieven en projecten en moet er in hun ogen een (toekomst)visie op precisielandbouw komen. Deze moet gekoppeld worden aan een Nationale Agenda Precisielandbouw, wat ervoor zorgt dat veel verschillende partijen samen gaan werken aan het realiseren van die visie.

Nationale Proeftuin Precisielandbouw

Het inrichten van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) is een actiepunt dat Staatssecretaris Van Dam eerder dit jaar al in werking zette. In de begeleidende kamerbrief bij het rapport stelt hij dat er nog dit jaar met deze nationale proeftuin kan worden gestart. Het gehele rapport is hier te lezen.