Innovation Expo 2018: Global challenges, Dutch solutions

In het najaar van 2018 is het zover: de Innovation Expo, met als titel: Global challenges, Dutch solutions. De Innovation Expo is het grote event dat iedere twee jaar vanuit de Innovatie-estafette wordt georganiseerd om een podium te geven aan innovaties en samenwerkingen tot stand te brengen.

Zowel op de dag zelf als in de aanloop ernaartoe staan kansrijke innovaties in de spotlights. Het projectteam is inmiddels druk bezig met de voorbereidingen, in samenwerking met meerdere netwerken en evenementen vanuit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

Internationaal karakter

De Innovation Expo 2018 krijgt een sterker internationaal karakter dan voorgaande jaren. Het doel is de internationale interesse voor Nederlandse initiatieven te voeden. En impact te realiseren door zowel het gevestigde grote bedrijfsleven als nieuwe verrassende partijen en maatschappelijke organisaties te betrekken.

Rotterdam

Projectleider Helmy van Erp gaf eerder al aan dat de locatie van de Expo 2018 een locatie zou worden die goed bereikbaar is voor nationaal en internationaal publiek en die past bij het event. Het innovatieve Rotterdam is daarom een perfecte locatie. Meer details hierover volgen!

Even voorstellen: het projectteam

Medewerkers van de ministeries van Economische zaken, Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werken samen bij de organisatie van de Innovation Expo 2018. Wie zijn het?

Vlnr: Sunny Lammers, Johan van Geffen, Esther van Dijk, Bert Broekhuizen, Sieds Halbesma, Evelyn Jansen, Saskia van Soest en Helmy van Erp (projectleider).

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via ie2018@minienm.nl.