Met Green Deal op weg naar een CO2-arme samenleving

Het Klimaatakkoord van Parijs stelt dat de aarde niet meer dan twee graden mag opwarmen. In de Energieagenda vertaalde het kabinet deze ambitie tot concrete plannen. Een daarvan is het introduceren van aardgasvrije wijken. Op 8 maart ondertekende minister Kamp van Economische Zaken een Green Deal die gemeenten in staat stelt om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas.

30 gemeenten, 12 provinciën en 5 netbeheerders ondertekenen samen met de minister en Sharon Dijksma, staatsecretaris van IenM, deze Green Deal. Minister Kamp: ‘Het energieverbruik in de gebouwde omgeving beslaat ruim 30% van het totale energieverbruik in Nederland. Het gaat hier om woningen, gebouwen en tuinbouwkassen. De CO2-uitstoot die hiermee gepaard gaat, moet zoveel mogelijk worden beperkt.’

Nieuw te bouwen gebouwen moeten vanaf 2021 (bijna) energieneutraal zijn en de resterende warmtevraag moet zoveel mogelijk zonder aardgas worden ingevuld. Een grotere opgave ligt er voor de warmtevoorziening in de bestaande bouw. De technologie om andere duurzame warmtebronnen voor verwarming te gebruiken is weliswaar beschikbaar, maar nog niet op grote schaal toegepast in bestaande wijken waar nu door aardgas wordt verwarmd. Doorontwikkeling van de technologie, financiële oplossingen en nieuwe samenwerkingsvormen zijn daarvoor noodzakelijk. Initiatieven die nu mogelijk worden met deze Green Deal leveren een belangrijke bijdrage aan die (sociale) innovaties.

Bron: Rijksoverheid.nl