09 september Debat: Droge voeten – Wat waterveiligheid ons kan leren over missie-gedreven wetenschap

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Amersfoort

Prodentfabriek, Oude Fabrieksstraat 20, 3812 NR Amersfoort.

De wetenschap staat op het punt om ingrijpend te veranderen. We hebben veel te verliezen, want de Nederlandse wetenschap en ons hoger onderwijs staan al lange tijd aan de mondiale top. In samenwerking met de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) en de Onderwijsraad organiseert het Rathenau Instituut een serie van drie publieke debatten over de toekomst van de wetenschap.

In dit eerste deel van het drieluik kijken we naar de missie die in Nederland voor iedereen van belang is: onze 'droge voeten’, de bescherming tegen water. Hoe heeft ons watermanagement zich kunnen ontwikkelen tot een van de paradepaardjes in de wetenschap? En waarom functioneert het samenspel tussen overheid, publiek, kennisinstituten en het bedrijfsleven op dit vlak zo goed? Wat kunnen andere sectoren met heel andere missies hier van leren? Op deze vragen proberen we gezamenlijk een antwoord te vinden, met behulp van ervaringsdeskundigen.

Te gast zijn: Marjolijn Haasnoot (sr. onderzoeker bij Deltares), Bas Jonkman (hoogleraar Hydraulic engineering, TU Delft), Martin Schepers (programmamanager dijkversterking, Waterschap Rivierenland), Karin Sluis (directeur ingenieursbureau Witteveen+Bos en Europese CEO van het jaar in 2018), Jos van Alphen (sr. adviseur kennis, kwaliteit en strategie, staf Deltacommissaris), Lilian van den Aarsen (directeur kennis, innovatie en strategie ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en Stefan Kuhlmann (hoogleraar Science and technology studies, Universiteit Twente). Met een inleiding door AWTI-voorzitter Uri Rosenthal en een bijdrage van de Global Shapers van het World Economic Forum.

Het debat wordt gevoerd onder leiding van Malou van Hintum.

Aanmelden

Aanmelden kan via deze pagina.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar de website van het Rathenau Instituut.