20 juni Landelijk Congres Openbare Ruimte

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Theater Rotterdam Schouwburg

De stad is in transitie. Al die transities komen samen in de openbare ruimte. De openbare ruimte is dan ook bij uitstek een plek om deze transities succesvol te accommoderen. Op het 15e Landelijk Congres Openbare Ruimte (LCOR) op 20 juni in Rotterdam presenteren we integrale openbare ruimteoplossingen voor een klimaatbestendige, sociale, slimme, compacte stad.

Op LCOR leert u zoal:

  • Ruimtelijke adaptatie zoals het tegengaan van hittestress combineren met sociaal-maatschappelijke doelen;
  • Smart data inzetten om beter grip te krijgen op gebruiksbehoeften voor een effectiever groenbeleid;
  • Dé perfecte uitvraag opstellen voor een sociale, gezonde en klimaatbestendige openbare ruimte;
  • Stedelijke verdichting en nieuwe mobiliteit koppelen aan het creëren van een compacte, maar aantrekkelijke openbare ruimte;
  • Verantwoord verdichten in een wederopbouwwijk en zo de woonopgave en de klimaatopgave accommoderen

Programma

Tijden Omschrijving
10.00 uur Opening door wethouder Bert Wijbenga
10.15 uur Plenair dialoog: meer groen of beter groen?
10.45 uur Stad van de toekomst, door Floris Alkemade
11.30-15.30 uur Deelsessies en excursies inclusief lunch
15.30 Presentaties genomineerden Beste Openbare Ruimte Award
16.15

Uitreiking award + afsluitende borrel

Doelgroep en kosten

Doelgroep: Openbare ruimte professionals; ontwerpers, beheerders en beleidmakers die werkzaam zijn bij gemeenten, maar ook stedenbouwkundigen, adviseurs en landschapsarchitecten uit de private bedrijfstak.

Kosten: € 399,00 voor één deelnemers en  € 499,00 voor twee deelnemers.

Aanmelden

Aanmelden kan via deze link.