28 januari TNO minisymposium 'Missiegedreven beleid'

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Pulchri Studio’s, Den Haag

Nederland en Europa staan voor complexe en hardnekkige uitdagingen. Klimaatverandering, cybersecurity en vergrijzing vragen om een creatieve, innovatieve en radicale aanpak met een breed maatschappelijk draagvlak.

Overheden maken met de focus op missiegedreven beleid de juiste keuze om de uitdagingen het hoofd te bieden. De nieuwste uitgave in de reeks De Staat van Nederland Innovatieland gaat nader in op missiegedreven beleid en de kansen die het biedt. Naar aanleiding van het verschijnen van deze nieuwste uitgave organiseert TNO  een minisymposium. Maak kennis met het thema missiegedreven beleid, en ontdek wat missiegedreven beleid succesvol maakt.