Energietransitie

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 70% van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komt en minimaal 27% van alle energie duurzaam wordt opgewekt. Daarvoor is nog een hele weg te gaan (in 2019 was dit respectievelijk 18% en 8,6%). Wind op land en zee en zonnepanelen op daken en velden moeten dit bespoedigen. Ook groene waterstof gaat een rol spelen, in situaties waar elektrisch geen oplossing is en in de opslag van energie.

Door samen onze innovaties grootschalig in te zetten en te versnellen kunnen we ervoor zorgen dat de energievoorziening straks klimaatneutraal is én we aan de toenemende energievraag kunnen blijven voldoen.

Logo Energietransitie van Innovatie-estafette
©Ministerie I&W

Energieconversie en -opslag

Het is lastig om de snel groeiende hoeveelheid duurzaam opgewekte energie uit wind en zon in balans te houden. Door duurzaam opgewekte energie in tijden van overproductie grootschalig te converteren en op te slaan kan het worden ingezet in tijden van tekorten. Waterstof kan in die opslag van energie voorzien. De elektrolyse die nodig is om waterstof te produceren kost echter energie. Hoe kunnen we het productieproces van waterstof efficiënter maken?

Ook is waterstof in te zetten voor transporten over lange afstanden en in de industrie. Hoe kunnen we tegelijkertijd de introductie van de waterstofeconomie versnellen zodat Nederland in de Europese kopgroep komt?

Verduurzaming gebouwen en de industrie

Ook bij de verduurzaming van gebouwen is een systeemverandering nodig waarbij de CO2-uitstoot afneemt en een piekbelasting voor het energienet voorkomen wordt. Dit vraagt om een verduurzaming van gebouwen, wat weer veel vraag van overheid, bedrijven en burgers. Hoe houden we de verduurzaming haalbaar en betaalbaar?

In de industrie wordt gewerkt aan megabesparingen op het energieverbruik. Doel: 6 megaton minder CO2-uistoot in 2025. De industrie kan CO2- en stikstofuitstoot terugbrengen zonder dure ingrepen, alleen daarvoor moeten wel alle handen op elkaar. Het betrekken van de installatiebranche en mbo’s en hbo’s past in dit plaatje.

Welke oplossing heb jij?

Welke oplossing heb jij om de CO2- en stikstofuitstoot terug te dringen? En hoe zorgen we er samen voor dat in 2030 70% van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komt?