Aandacht voor technologische innovaties om transities te versnellen

De Aanjagers van Technologie. Zo heet de projectgroep van studenten van de 4TU - een federatie van vier technische universiteiten. Zij richten zich op de versnelling van maatschappelijke transities door de inzet van technologische innovaties. Op de InnovatieExpo laten zij het grote publiek kennismaken met de rol van technologie in de toekomst. Maar wat kun je van hen verwachten?

Robin Weijland
Beeld: ©Hannah Boere

De TU’s van Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen hebben hun krachten gebundeld in 4TU. Doel? Niet alleen technologische kennis versterken en bundelen, maar ook daadwerkelijk aandacht vragen voor innovatie en technologie. Dit doen zij o.a. op het gebied van de energietransitie, de circulaire economie en in de landbouw en zorg. 

Robin Weijland is een van de studenten die betrokken is bij de 4TU als Aanjager van Technologie ‘Innovaties en nieuwe technologie zijn essentieel bij de versnelling van transities. Dat maakt die aandacht onmisbaar,’ legt Robin uit. Zij vult aan: ‘Zo zijn er veel ideeën om te verduurzamen, maar als de aandacht verslapt dan komen die ideeën niet altijd van de grond.’ Zonde dus. Maar hoe houden de aanjagers van technologie de aandacht vast? 

Samen met bedrijfsleven, politiek en maatschappij

 ‘Alleen impact roepen is niet altijd voldoende,’ volgens Robin. Daarom is het te makkelijk om te zeggen dat de politiek de aanjager is van technologische innovaties in het land. Er is juist samenwerking nodig tussen de politiek, de industrie en de maatschappij. In de Techrede werd de oproep al gedaan aan de politiek en het bedrijfsleven tot innovatie, actie en samenwerking. Dat leidde de afgelopen maanden al tot mooie gesprekken, initiatieven en aandacht op beleidsniveau.  

In deze rede werd ook het belang van technologische innovatie maar weer benadrukt. ‘Als je kijkt naar crisissen, dan zie je dat we meer dan eens door innovatie en technologie gered zijn. Dus door het lef te hebben om nieuwe plannen te realiseren.’ Het is dé reden om in te zetten op innovatie en technologie en om samen te werken. Robin: ‘Wij vormen de verbinding binnen de verschillende schakels en zorgen ervoor dat technologie op hun agenda blijft staan.’  

Stem van de toekomst

4TU kijkt er naar uit om zich bij het grote publiek bekend te maken. In een prikkelend programma vertellen zij de bezoekers wie ze zijn, wat ze gaan doen en over hun toekomstplannen. ‘Maar we gaan het publiek ook meenemen in de belevingswereld van onze generatie. Wat leeft er onder studenten en andere leeftijdsgenoten en waar houden zij zich mee bezig?,’ zegt Robin. Want zij vormen de stem van de toekomst. 

Prikkelend programma

Voor het programma hebben zij vier experts uitgenodigd om flitsgesprekken te voeren. Wie dat zijn, is nog een verrassing. Maar het beloven interessante gesprekken te worden, aldus Robin. Voor het thema energietransitie vertellen twee experts over waterstof – een belangrijke speler in de energietransitie. Wat is de rol van deze stof en hoe verhoudt het zich dan tot de transitie? De andere experts praten de bezoekers bij over plastic cycle binnen het thema circulaire economie.

Het bieden van mogelijkheden

‘We verwachten dat de expo een inspirerend event wordt voor alle bezoekers. Het geeft prachtige mogelijkheden om in gesprek te gaan met elkaar en kennis te maken met nieuwe ontwikkelingen. Het is een plek die bedrijfsleven, politiek en maatschappij samenbrengt. Wij willen de bezoekers uitnodigen om die samenwerking vast te houden om technologische innovatie te bevorderen.’ 

Meer weten? Kom naar de Expo!

De InnovatieExpo 2021 vindt online plaats op 8 april. Weten wat er allemaal staat te gebeuren, of wil je je gelijk aanmelden? Bezoek dan de eventwebsite van de InnovatieExpo 2021