Better Future Factory: plastic (her)gebruiken op de best mogelijke manier

De circulaire economie is één van de drie opgaven die tijdens de Innovatie Expo 2021 centraal staat. In het grondstoffenakkoord van 2017 staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Het doel: Nederland volledig circulair in 2050.

Bart van der Meer
©Ministerie I&W
Casper van der Meer van Better Future Factory

Hiervoor moeten nog veel vragen beantwoord worden. Hoe kunnen we meer doen met de grote hoeveelheid aan reststromen? Wat kunnen we allemaal met plantaardig restmateriaal? En hoe gaan we bijvoorbeeld de strijd aan tegen plastic afval? Better Future Factory is een productontwerpbureau gespecialiseerd in duurzame plasticproducten. Zij helpen bedrijven bij hun ontwikkelingen richting de circulaire economie. Door te kijken naar verschillende principes: recycling, re-use, refill en refurbish. In deze video vertelt Casper van der Meer van Better Future Factory hoe zij werken aan een wereld waarin we plastic op de best mogelijke manier (her)gebruiken.